Wie is Pauline  Wat doet een gewichtsconsulent  Programma  Tarieven  Ervaringen  Contact/AVG  Nieuws Activiteiten

 

Pauline Kloeg

Gediplomeerd VoedingsĖ en

Gewichtsconsulent*

Counselor

 

Betje Wolffstraat 10

2642 BJ Pijnacker

Tel: (015) 3640292

www.paulinekloeg.nl

E-mail: paulinekloeg@paulinekloeg.nl

                AVG Algemene voorwaarden:

De gewichtsconsulent is gehouden te handelen conform de regels

van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN).

De cliŽnt verplicht zich middels intake- en anamneseformulier relevante

informatie aan de gewichtsconsulent te verstrekken.

De cliŽnt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.

De cliŽnt verplicht zich zowel bij een groeps- al een individuele afspraak,

tijdig (minimaal 24 uur van te voren) af te zeggen, anders kunnen de

kosten voor de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

De consulten zijn alleen op de afgesproken dagen en tijdstippen.

Behoudprogramma: Na het behalen van het definitieve streefgewicht

biedt de gewichtsconsulent aan om op controle te blijven voor 50%

van het normale weektarief.

Bij een gewichtstoename van meer dan 2 kilo wordt het normale tarief

weer in rekening gebracht.

De gewichtsconsulent zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door

de cliŽnt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens.

Bij controle van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van

het dossier ter controle.

Met het ondertekenen van de overeenkomst verleent de cliŽnt toestemming

aan de gewichtsconsulent voor het verrichten van handelingen, bewaren en doorgeven

van de nodige gegevens (huisarts en zorgverzekering)

De gewichtsconsulent verwijst de cliŽnt door naar een collega (therapeut) of een arts,

indien haar behandeling niet geŽigend of toereikend is.

In de praktijk zal dit vaak de huisarts of therapeut zijn voor nader onderzoek of doorverwijzing.

De cliŽnt is zelf verantwoordelijk om deze verwijzing op te volgen.

De gewichtsconsulent is verplicht een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.

BeŽindiging van de begeleiding kan ten allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

Indien de gewichtsconsulent voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt

of nodig acht, kan zij deze eenzijdig beŽindigen.

De cliŽnt betaald contant of via een overschrijving.

Daarna ontvangt de cliŽnt na 5 consulten de declaratienota, die de cliŽnt zelf op kan

sturen naar de zorgverzekering.

Voor eventuele klachten over de begeleiding kan de cliŽnt zich in eerste instantie wenden tot

de gewichtsconsulent zelf.

Mocht de gewichtsconsulent en de cliŽnt er samen niet uitkomen, dan kunt u zich wenden tot

de Beroepsvereniging Gewichtsconsulent Nederland.

Afvallen doe je zelf en voor jezelf, je bent zelf verantwoordelijk!

 

 

*=opleiding onder toezicht van het Ministerie O.C.W.

Kamer van Koophandel Haaglanden nr: 27293290

Introductiepagina